Prohřešky

D održování pravidel kontrolují správci serveru průběžně či na základě upozornění některého z hráčů. V případě, že jste svědkem prohřešku, upozorněte správce serveru pomocí systému "HELP - Zpráva GM (tzv. Page)".

Upozorňujeme hříšníky, že prohřešky proti pravidlům jsme schopni dohledat dle jejich typu v logu serveru a zálohách světa zpětně po libovolně dlouhou dobu. Mezi nejzávažnější prohřešky řadíme vykrádání hráčských domů a zároveň podílení se na jakoukoliv manipulaci (též nákup) s takto kradenými předměty. Accounty těchto postav jsou automaticky mazány.

Co dělat pokud se ocitnete ve vězení?

Pokud se stane i Vám, že se proviníte a skončíte ve vězení, zjistěte si nejprve důvod Vašeho potrestání a výši trestu. Pokud máte již přidělenu vězeňskou sekeru, zjistíte výši trestu klepnutím na ni. POZOR - používáním sekery k jinému účelu, než je splnění trestu si tento pouze navyšujete. Pokud ji nemáte, požádejte o ni přes HELP - vzkaz pro GM.
Trest se se skládá ze dvou částí - jednak z doby po kterou budete uvězněn, jednak z počtu vězeňských logů, které musíte nasekat. Po odpracování trestu a uplynutí doby uvěznění poklepejte na vězeňskou sekeru a budete propuštěn. Zda jste propuštěn či nikoliv poznáte podle statusu Vaší postavy. Klikněte na ni, pokud obsahuje za jménem "[jailed]", jste stále uvězněn, pokud ne, můžete vězení opustit. Vězení opusťte přes HELPROOM, pokud zkusíte opustit vězení jiným způsobem, může dojít k nevratnému poškození nastavení Vaší postavy.

Upozornění:
  1. Je přísně zakázáno používat automatická chodící makra v jailu.
  2. Je přísně zakázáno se nechat vysekávat z jailu jinými hráči (což je zároveň i porušení pravidel o bezpečnosti accountu).

Obojí je bráno jako snaha o obcházení rozhodnutí GM a může být trestáno smazáním accountu.

Pokud byla uvězněna jedna postava z accountu, jsou automaticky po pokusu o přelogování uvězněny i všechny postavy zbývající.

Datum Jméno Account* Guilda Prohřešek
23.08.2017 20:02 Santa Muerte e08a3e (S)top AFK Alchemy, basa a logy. *The Second*
19.08.2017 19:29 Star Craft 6e7ef3 - AFK Kopání. Teď bude sekání. *The Second*
17.08.2017 04:35 Pallas f1ad68 - Už zase AFK, už zase na hřbitově. Tak si to zopakujeme. AFK MF. Basa a logy. *The Second*
13.08.2017 17:10 Ujo Imro 37103e MG AFK Cartography. Basa a logy. *The Second*
13.08.2017 08:35 Souleater 705332 - AFK Taming. Basa a logy. *The Second*
13.08.2017 08:22 Pallas f1ad68 - AFK MF. AFK trénovat se nesmí a to ani na hřbitově. Basa a logy. *The Second*
12.08.2017 17:33 Bramir 0ef3d1 - Příliš mnoho itemů v batohu. 480 kudliček je opravdu přes míru. Když už někde stáhnete script, tak si alespoň zkontrolujte, že funguje jak má.
BUDIŽ TOTO VAROVÁNÍM PRO VŠECHNY.
Pro tentokrát ztráta těla karibik, příště basa a logy. *The Second*
12.08.2017 08:11 Mates 52f7fb ROD AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
11.08.2017 18:12 GhostRider a0c894 - AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
11.08.2017 06:34 Baba Yaga 8c8dec Spolek AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
11.08.2017 06:26 Medved 34a964 MG AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
11.08.2017 05:57 Shelley 1bbf53 MG AFK Alchemy. Basa a logy. *The Second*
06.08.2017 10:22 Justi c4c748 - Napomáhání při prasení. 150 logů jako varování. Příště bude prodič. GM Alois
06.08.2017 00:46 Blondate Pometlo 8fbd40 - Blok na vlastní žádost. GM Alois
06.08.2017 00:45 Julie Garnie 30ceb9 - Umyslné zneužití předmětu ke killu hráče. Zneužití bugu. Účet zablokován/smazán. Z důvodu podezření, že loguje cizí účty, aniž to majitelé vědí, všechny účty zablokovány. Poté, co vyhrožoval GM Teamu, zde tento hráč skončil. GM Alois
05.08.2017 11:40 Laniiriel a9d6e1 - Úmyslné a opakované zneužití nastavení hry (bug) - zneužití itemů k blokování monster. *GM team*
05.08.2017 11:38 mgimli Starsi a0b6b7 - Úmyslné a opakované zneužití nastavení hry (bug) - zneužití itemů k blokování monster.*GM team*
05.08.2017 11:36 Amigor 747d6e - Úmyslné a opakované zneužití nastavení hry (bug) - zneužití itemů k blokování monster. Postava smazaná. *GM team*
05.08.2017 11:33 Ansgar Aryan b277f5 - Úmyslné a opakované zneužití nastavení hry (bug) - zneužití itemů k blokování monster. Postava smazaná. *GM team*
05.08.2017 11:27 Seth 7a6ab0 - Úmyslné a opakované zneužití nastavení hry (bug) - zneužití itemů k blokování monster. Postava smazaná. *GM team*

*Položka "Account" je v tabulce prohřešků anonymizována, tj - pokud si dáte anonymizovaný account vyhledat v prohřeškách, všechny prohřešky mající stejný account jsou provedeny právě na jednom účtu, ale tento název účtu není skutečným loginem hráče. Bezpečnost tedy není narušena.

Copyright 1999-2013 Dark Paradise