Nájmy

N ájemní domy a pokoje v hostincích patří k relativně levným možnostem ubytování. Vhodné využití pro ně najdou mladí hrdinové a řemeslníci, kteří ještě nemají kam složit hlavu, ale i gildy, které chtějí mít svou místnost nebo budovu přímo ve městě. Pokud máte zájem pronajmout si luxusní bydlení ve městě pod ochranou stráží, je tato volba právě pro Vás. Nájemní domy mají výhodu ve svém umístění v blízkosti městských obchodů a většinou jsou mnohem luxusnější než domy stavěné. Platí se u nich pravidelné měsíční nájemné. U nájemních domů platí zákaz umisťování předmětů do jejich okolí (vyjma dekorací, a veřejně prospěšných předmětů - výhně apod.).

Lepší, ale také nákladnější variantou bydlení je vlastní dům. Podrobnosti najdete v Základech v kapitole Domy.

Typy nájmů:

Nájemní prostory jsou dvojího typu: domky a pokoje v hostincích. Liší se v zásadě jen cenou a vzhledem Renter's Boardu (nájemní štít). Pokoje v hostincích jsou zpravidla menší a levnější, navíc méně bezpečné. Obecná pravidla jsou pro oba typy nájmů stejná.

Nájemní štít

Každý nájemní dům či byt je vybaven Nájemním štítem (Renter's Board). Na něj si může majitel napsat své jméno (jen v případě "velkého" štítu na domcích) a jsou zde uvedeny nezbytné údaje o domě (majitel, doba zaplacení nájmu, č. domu apod.).

Vybavení pokojů a domů:

Pokoje v hostincích jsou bohužel často bugové, proto doporučujeme pořídit si do pokoje Secure Chest nebo Bezpečnou bednu a cennější majetek uschovávat do nich. Případné zmizení majetku GM neřeší.

Nepište page kvůli odstranění postelí, či dalšího nábytku z pokojů. Tyto věci jsou pevně dány ve hře a ani GM je nedokáže odstranit.

Jak získat nájem?

Volný nájem

Volný nájem je označen na seznamu objektů dále na stránce slovem "volno". Tento nájem získáte buď výměnou za deed na nájem, který lze získat buď od bývalého majitele, nebo z pokladu.Případně můžete o volný nájem napsat page ve znění("Prosím o nájem xx, svoje ID postavy."), tento nájem vám bude poskytnut za trojnásobek měsíčního nájmu. Tzn. pokud nájem stojí 20k/ měsíc tak jeho pronájem vás bude stát 60k. Toto platí v pouze v případě, že nemáte vlastnický deed na nájem. Volné nájmy vznikají zpravidla po propadnutí nájmu a vyklizení prostor.

Deed na nájem

V pokladu nebo jako odměnu za splnění questu můžete získat deed, který opravňuje k realizaci nájmu. V seznamu je označen jako "pouze quest" - znamená to, že deed je nebo bude umístěn někde ve světě, nebo se o jeho realizaci majitel ještě nepřihlásil. Deed je přenosný a pokud jste jeho majiteli, můžete ho darovat nebo přenechat jinému hráči. Ale pozor, pokud nebude deed do určité doby realizován, pozbude platnost a nájem bude uvolněn. Deedy jsou zpravidla na menší domky nebo řadovky na venkově.

Dražba

Pokud je na seznamu nájem označen "v dražbě", znamená to, že v termínu, který bude oznámen prostřednictvím novinek, dojde k veřejné dražbě objektu. Nájem pak získá nejvyšší nabídka. Do dražby zpravidla postupují objekty, které jsou něčím výjimečné (velikostí, polohou...).

Postup realizace nájmu

Pro registraci nájmu na postavu je nutná přítomnost GM. Upozorněte proto pomocí systému HELP - Zpráva pro GM (Page) na váš požadavek správce. Zprávu zasílejte od vybraného domu (např.: Mám zájem o pokoj/dům c.xx na xxxx,xxxx Moje ID je xxxx). GM vás při nejbližší vhodné příležitosti vyhledá a nájemné s vámi dojedná, v případě že odlognete postavu, na kterou chcete nájem přepsat u daného domu a máte nájem viditelně v základním batohu či bance, může vám GM přepsat nájem i pokud jste off-line. Vybraný dům či pokoj GM osadí dveřmi a dá vám k dispozici 1 ks magického klíče. Předpokládá se, že objekt, který má volný nájem GM před předáním zkontroluje na odlognuté postavy.

Platba nájemného

Hlídejte si pečlivě dobu nájmu a vámi zaplacené nájemné. Platba se realizuje na domovním nájemním štítě poklikem. Nájem může zaplatit kdokoliv, ale započítává se ve prospěch současného majitele, proto pokud nechcete sponzorovat stávající obyvatele, neplaťte nájemné na cizích domech. Nájem je možno platit maximálně na 3 měsíce dopředu. Nájem je platný ještě v den, který je uveden na boardu a na www.

Domy, které nemají zaplacen nájem, mohou být okamžitě bez náhrady vyklizeny a pronajaty dalšímu nájemci. Exekuci nemusí předcházet žádné varování a není počítáno s žádnou tolerancí po době splatnosti. Ve vlastním zájmu si proto pravidelně kontrolujte údaje na nájemním štítu a na této www stránce.

V případě dobré vůle bohů mohou neplatiči svůj majetek nalézt na dně dungeonu Deceit po dobu jednoho měsíce od data vyklizení, poté bude všechen majetek nenávratně smazán. V takovém případě se volný majetek v domě umístí do Secure Chest postavy, na kterou byl registrován nájem. Ostatní Secure Chcest jsou umístěny samostatně. Upozorňujeme, že si GM vyhrazuje právo rozhodnout, který majetek má cenu a umístit do skladu pro neplatiče jen majetek hodnotný (takže prázdné skříně a sekurky s 50 steaky a jednou ress róbou tak budete hledat marně).

Je třeba si uvědomit, že pokud byla smazána postava, na kterou byl nájem zapsán, objeví se na boardu nesmyslný název majitele nebo dokonce board zmizí. V takovém případě se nájem považuje za volný a postupuje se stejně jako v případě nezaplacení nájmu.

Přepisování nájmů

Přepis je vždy realizován pomocí Deedu na nájem, který si stávající majitel může nechat vydat v menu Renter's boardu. Za deed je účtován poplatek 2 měsíčních nájmů.

Důsledky vytvoření Deedu na nájem:

V případě vlastnictví domu guildou, je třeba o vytvoření Deedu na převod požádat GM.

Držitel deedu na nájem obdrží klíč od domu výměnou za deed pomocí systému page. Deedy vytvořené hráči mají maximální platnost 30 dní. Po této době automaticky zmizí a dům je považován za propadlý.

Jaké jsou pravomoce majitele domu

Majitel nájmu uvedený na Renter's Boardu nebo na cedulce má pravomoce, které ho opravňují požadovat po GM určité úkony. Většina těchto úkonů je placená služba zpravidla v ceně 10K za úkon.

Jaké jsou povinnosti majitele domu

Seznam hostinců s pokoji k pronájmu

101 Sweet Dreams Inn in Britain
102 The Falconer's Inn in Skara Brae
103 The Ironwood Inn in Vesper
104 The Morning Star Inn in Jhelom
105 The Peg Leg Inn in Buccaneer's Den
106 The Pirate's Plunder Inn in Buccaneer's Den
107 The Rusty Anchor in Trinsic
108 The Scholar's Inn in Moonglow
109 The Shattered Skull Inn in Skara Brae
110 The Stag&Lion Inn in Magincia
111 The Treveller's Inn in Trinsic
112 The Wayfarer's Inn in Britain
113 The Big Lake Inn in Britain
114 The Broken Arrow Inn in Serpent's Hold
115 Vesper Youth Hostel
116 Craft's Guild in Britain
117 The Alone Sculpture in Homare
118 The Sweet Lounge in Nujel'm
119 The Solid Four in Trinsic
120 Bath House in Buccaneer's Den
121 Hostinec v Cernem lese

Hostinské pokoje mají v seznamu nájmů číslo složené z čísla domu a čísla pokoje. Takže pokoj č. 1 ve Sweet Dreams Inn in Britain je označen jako 10101.

Pronájem ohrádek

Existuje možnost pronajmutí ohrádky (pouze stávající ohrady, nové ohrady se nestavějí). V ohradách není domovní zóna. Do ohrady je možno pořídit si předem určený počet spawnů domácího zvířectva (vyjma jezdítek a pack zvěře), jehož cena je 100Kgp jako každé jiné dekorace. Je zakázáno ohrádek využívat k chování jiných zvířat než z respawnů. Porušení tohoto pravidla se trestá zrušením zakoupených spawnů bez náhrady, případně propadnutím nájmu ohrady. Spory ohledně zvěře v ohradě (vytamovaní, zabití a pod.) GM neřeší.

Cslo domku Njemn Lokace Zaplaceno do
0250002424,470,15volno
1300002494,601,007.09.2017
2250002567,529,1524.05.2017
3250002582,525,1503.08.2017
4350001452,1712,011.07.2017
5300002506,601,016.07.2017
6300002481,600,003.08.2017
7250002591,541,1518.05.2017
8250002601,610,0volno
9650001620,1568,3022.05.2017
10250004576,480,0volno
11900002499,390,0volno
12250002426,496,1516.06.2017
13250002616,623,028.05.2017
14250002594,643,022.07.2017
15250002603,624,0volno
16600001673,1600,003.07.2017
18250002425,480,15volno
19900001553,1688,3022.06.2017
20500001633,1520,3526.05.2017
211800002280,1609,2024.07.2017
231750001848,2837,1024.05.2017
24250002593,528,1518.05.2017
25350001470,1712,009.06.2017
26400001656,1561,1030.04.2017
271050003175,1236,2024.08.2017
28350001464,1712,018.07.2017
30900001501,1528,40volno
31700001540,1720,2025.08.2017
32750001681,1576,20volno
33300001401,1808,027.07.2017
34300002670,2136,025.04.2017
35400004714,318,0volno
36650001649,1552,2801.06.2017
37400001648,1577,0volno
38750001668,1552,3030.05.2017
39850001608,1525,4027.05.2017
40250002576,538,1315.07.2017
41350001514,1595,1004.09.2017
421450001889,2842,2502.05.2017
43400001664,1580,502.07.2017
451100001424,3706,0osobn vlastnictv
461800003174,1296,0volno
47250004576,474,0volno
48250004592,481,0volno
49950004636,402,001.06.2017
50250004592,476,0volno
51250004592,489,0volno
52250004592,496,0volno
53300001386,1808,020.06.2017
54600001712,1565,5029.06.2017
55200004814,494,021.06.2017
56600001511,1576,2016.08.2017
57300001392,1821,020.06.2017
58900001626,1672,1531.05.2017
59450001622,1768,5904.08.2017
60650003244,1745,008.08.2017
61700004644,500,0volno
62800002322,1684,2017.06.2017
63300001408,1817,006.09.2017
641400002856,937,027.05.2017
6645000610,984,0volno
67550003166,1727,003.06.2017
6875000478,856,0volno
69350002542,682,022.06.2017
70250004576,490,0volno
71250004576,496,0volno
7355000456,1105,028.06.2017
74250001427,3968,013.07.2017
7555000417,1040,0volno
76450001330,3680,0volno
77450001314,3696,0volno
78450001337,3696,012.05.2017
79450001320,3709,0volno
81500001318,3736,0volno
82500001333,3736,0volno
83500001320,3749,0volno
84500001334,3760,012.06.2017
85250001400,4011,029.06.2017
85250001400,4016,0volno
86250001436,3968,014.05.2017
87350002510,643,021.07.2017
88350002526,644,014.06.2017
89250004560,471,0volno
90250004560,478,0volno
91250004560,486,0volno
92250004560,500,0volno
93250003064,1269,022.04.2017
94250003027,1332,007.09.2017
9555000464,1136,023.09.2017
9650000328,1049,026.08.2017
97350001458,1712,004.05.2017
98900001945,2691,2014.09.2017
99550002918,808,014.07.2017
100450001935,2694,20volno
101700001944,2708,2002.07.2017
102550001961,2695,2005.06.2017
1036000002966,3368,1508.07.2017
1041050002304,1557,5volno
105900002296,1703,2026.05.2017
106500004850,499,015.06.2017
107500004852,454,0volno
1081450001538,1752,1503.08.2017
1092450002354,1605,2002.07.2017
110650004701,211,21volno
111750001184,1714,022.07.2017
112600001256,1709,015.06.2017
113450001158,1624,025.04.2017
114600001230,1584,030.07.2017
115450001158,1552,013.06.2017
116650004718,204,20volno
117450001141,1824,016.06.2017
118450001195,1856,002.08.2017
119450001264,1891,030.04.2017
120350001973,3565,527.06.2017
121350002528,681,0volno
122350002533,663,0volno
123350002542,643,0volno
12440000461,968,0volno
12560000560,1209,0volno
12660000661,1008,008.05.2017
127250003038,3432,1511.09.2017
137250003056,1237,0volno
138250003056,1245,0volno
141250003056,1260,0volno
142250003054,1276,0volno
143450001480,1728,026.05.2017
144550001561,1752,15volno
145550001569,1752,1528.06.2017
146550001576,1752,15volno
147200004826,670,0volno
148500004584,735,020.07.2017
149250004444,198,0volno
150250004452,198,004.06.2017
151250004475,198,0volno
152250004488,196,028.07.2017
153800004466,202,020.07.2017
154550004648,340,011.07.2017
155500004794,598,004.09.2017
156300002264,1221,0osobn vlastnictv
157300002241,1208,029.07.2017
158300002230,1220,012.08.2017
159300002237,1192,016.06.2017
16065000282,992,005.05.2017
16155000641,944,007.06.2017
16260000653,1088,013.06.2017
16345000574,1128,0volno
16455000677,1208,007.08.2017
16540000737,888,0volno
16650000400,1229,012.07.2017
16750000336,1246,016.07.2017
168550001174,3648,021.05.2017
169400001457,3832,004.07.2017
170250001359,3856,0volno
171250001364,3856,0volno
172250001370,3856,0volno
173250001381,3856,0volno
174250001387,3856,0volno
1751100001440,3869,028.08.2017
176400001466,3992,0volno
177400001474,3992,0volno
178400001486,3992,0volno
179400001408,4036,218.05.2017
189250003000,1301,003.08.2017
192250003093,1236,005.08.2017
1931250002752,986,002.09.2017
194950002904,741,010.07.2017
195650002952,934,014.09.2017
1961200002848,913,0volno
197750002968,812,022.05.2017
198650002909,720,001.05.2017
199300002777,2136,011.07.2017
200300002680,2157,0osobn vlastnictv
2012100003053,3408,1520.05.2017
2021350001974,3579,011.04.2017
203450001921,3565,722.09.2017
204550001912,3575,019.06.2017
205400001892,3561,514.07.2017
20650000896,2385,0volno
2071000002432,536,028.06.2017
208550002488,436,1528.06.2017
209350002520,661,0volno
210300002550,661,0volno
211600002428,560,009.07.2017
21250000813,2200,026.05.2017
213115000750,2160,0volno
21450000816,2321,016.08.2017
215250003283,1865,4029.08.2017
216250003259,1817,2004.05.2017
217250003292,1793,4018.07.2017
218500003291,1921,4021.09.2017
2192100001871,2656,001.06.2017
2202350001807,2716,028.05.2017
2212050001830,2685,0volno
2222350001839,2688,014.06.2017
223600001863,2686,-1volno
224550001130,3664,019.05.2017
2252100001998,2915,008.09.2017
226400001130,3616,019.07.2017
22755000653,2168,0volno
2291050002046,2782,0volno
2302150001820,2809,0volno
2311000001656,1653,023.06.2017
2321200001372,3712,003.07.2017
23350000797,2272,0volno
234800002270,1652,2013.08.2017
235500001480,1600,2024.05.2017
236600001480,1749,-128.06.2017
237450001438,1600,2014.06.2017
238900002302,1756,2005.05.2017
239300002632,2102,1029.04.2017
240550002432,443,1512.06.2017
241450003104,1317,0volno
242150000629,2136,016.06.2017
24320000752,2270,015.05.2017
24420000743,2352,022.08.2017
24520000865,2320,0volno
246500003024,781,021.07.2017
247650003231,1705,004.05.2017
248500001429,1584,3010.07.2017
249900001448,1670,1130.05.2017
250400001384,3794,014.07.2017
251450001497,1724,819.09.2017
252500002286,1761,2116.06.2017
253450003060,1292,0volno
254450003081,1292,0volno
255450003064,1322,0volno
256450003104,1279,0osobn vlastnictv
257450003056,1338,0volno
2582200003141,1340,013.08.2017
2601800003146,1356,0osobn vlastnictv
261700001851,3565,311.05.2017
262650001842,3592,803.08.2017
263400001449,1728,001.06.2017
2641350001615,1592,-214.06.2017
265400003049,3376,1516.07.2017
2661050001997,2872,1026.05.2017
267300003054,3424,1522.08.2017
2681000001592,1566,20pouze quest
270650003213,1761,020.04.2017
2711000001942,2740,1024.05.2017
272550001843,3641,026.08.2017
273450001865,3664,027.07.2017
274550001894,3674,011.04.2017
275850001944,3666,027.06.2017
277250001964,3638,317.06.2017
278250001964,3651,318.07.2017
279250001964,3664,323.05.2017
280250001983,3638,321.04.2017
281250001983,3651,313.08.2017
282250001983,3664,322.08.2017
301400000344,529,25volno
30270000395,527,28volno
303120000380,555,25volno
30440000398,584,2510.06.2017
305360000378,597,25volno
307115000317,602,25volno
31025000361,3321,1513.06.2017
31140000337,3344,2006.07.2017
31240000356,3365,2015.08.2017
31365000322,3403,1503.06.2017
31420000313,3372,2111.08.2017
31575000268,3343,3020.05.2017
31675000316,3322,1816.06.2017
31760000296,3413,1516.09.2017
31825000260,3403,1513.05.2017
31935000241,3415,2111.05.2017
32035000246,3460,21osobn vlastnictv
32180000226,3436,1525.05.2017
32220000259,3390,1506.06.2017
32320000265,3390,15osobn vlastnictv
32420000271,3390,1503.08.2017
32520000277,3390,1503.08.2017
32620000281,3360,1506.06.2017
32720000287,3360,1522.06.2017
32820000293,3360,1516.06.2017
32920000299,3360,1517.08.2017
3301750003599,438,003.08.2017
3000250003042,3468,15pouze quest
300140000566,1112,003.08.2017
3002250004733,752,014.06.2017
300340000665,952,006.07.2017
3004200002213,896,001.08.2017
3005400004803,590,004.09.2017
300640000669,1192,023.05.2017
3007200001969,2679,1901.08.2017
3008200004578,720,014.06.2017
300930000388,584,2514.06.2017
1020115000610,2242,0volno
1020220000616,2242,0volno
1020315000598,2243,1volno
1020415000592,2243,306.06.2017
1020515000592,2252,2volno
1020615000598,2252,1volno
1020715000604,2252,1volno
1020815000610,2252,2volno
1020920000616,2252,0volno
10501150002714,2089,0volno
10502150002723,2089,0volno
10503200002715,2080,0volno
10504200002724,2080,0volno
10601150002668,2232,205.07.2017
10602150002674,2241,406.05.2017
10603150002683,2241,4volno
10706250002025,2784,1020.07.2017
10801200004560,423,130.05.2017
1090120000569,2168,108.08.2017
1170910000237,3484,1503.08.2017
11804250003137,1395,503.08.2017
11901350001903,2701,2030.06.2017

Copyright 1999-2013 Dark Paradise